เมนูหลัก
บริษัทในเครือ
  อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ไทยแลนด์)
  อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี่

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ติดตั้งระบบ PCR ตรวจโควิด-19 รองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ

  

จากประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยที่อนุญาตให้สามารถบินเข้าประเทศไทยได้ แต่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนด 11 ประเภทของบุคคลที่สามารถเดินทางได้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจึงได้เปิดห้องปฏิบัติการด้วยระบบ PCR ในการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีความรวดเร็วและแม่นยำถึงร้อยละ 95 และสามารถรู้ผลได้ภายใน 90 นาที

การตรวจด้วยระบบ PCR มีค่าใช้จ่ายในการตรวจ 3,000 บาท/ท่าน (ยกเว้นเจ้าหน้าที่การทูต)

 

 

- หากผ่านการตรวจคัดกรองแล้ว บุคคลเหล่านี้ไม่ต้องกักตัว 14 วัน ตาม State Quarantine ของรัฐบาล แต่จะมีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์คอยติดตามผล และจะไม่สามารถเดินทางโดยขนส่งสาธารณะ

โดยท่าอากาศยานได้จัดเตรียมพื้นที่เพื่อรองรับผู้โดยสารระหว่างการรอผลตรวจ ในบริเวณ Gate D3 และ D4 โดยพื้นที่ดังกล่าวมีการทำความสะอาดสม่ำเสมอ และจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง ทั้งนี้ยังมีน้ำดื่มให้บริการ จุดเข้าห้องน้ำ และมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำผู้โดยสาร

*** ผู้โดยสารต้องเป็นบุคคลที่แจ้งความจำนงค์กับทางสถานทูตหรือคณะร­ัฐบาลและได้รับการยืนยันในการเดินทางเข้ามายังประเทศไทยเท่านั้­น

 

 

 

 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน