เมนูหลัก
บริษัทในเครือ
  อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ไทยแลนด์)
  อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี่

โหลดกระเป๋ายังไงไม่ให้หาย

 

 โหลดกระเป๋ายังไงไม่ให้หาย ข้อควรจำเมื่อโหลดกระเป๋าเดินทาง
•  เช็คแท็กกระเป๋า ชื่อ ไฟล์ทเดินทางและจำนวนกระเป๋าที่เราโหลดทุกครั้งที่เคาน์เตอร์เช­็กอิน
• ควรมีป้ายชื่อติดกระเป๋า ระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เป็นภาษาอังกฤษ
• ล็อคกระเป๋าทุกครั้งที่โหลดเข้าระบบ
• แกะแถบบาร์โค้ดเก่าออกจากหูกระเป๋าทุกครั้ง
• จำรูปพรรณสัณฐานของกระเป๋าที่เราใช้ให้ได้ หรือถ่ายรูปเก็บไว้
• ทำกระเป๋าให้แตกต่าง และมีเอกลักษณ์ เพื่อป้องกันการหยิบผิดของผู้โดยสารคนอื่น ที่อาจะใช้กระเป๋ายี่ห้อ หรือ ทรงใกล้เคียงกับเรา
• อย่าใส่ทุกอย่างไว้ในกระเป๋าโหลดเพียงใบเดียว แพคเสื้อผ้าสำรองไว้ในกระเป๋าที่ถือขึ้นเครื่อง เพื่อความไม่ประมาท

หากพบว่ากระเป๋าหาย
• กรณีที่ยังเดินทางไม่ถึงสนามบินปลายทาง ให้แจ้งเคาน์เตอร์ Transit ที่สนามบินที่เราทำการเปลี่ยนเครื่องโดยเร็วที่สุด
• กรณีที่กระเป๋าหาย ไม่ออกมาที่สายพานที่สนามบินปลายทาง ให้แจ้งที่เคาน์เตอร์ Lost & Found หรือ Baggage Enquiry ซึงจะอยู่บริเวณสายพานรับกระเป๋าของทุกๆ สนามบิน

ข้อมูลจาก : Spin9.me

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน