เมนูหลัก
บริษัทในเครือ
  อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ไทยแลนด์)
  อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี่

เมืองคัปปาโดเกีย ประเทศตุรกี

 เมืองคัปปาโดเกียมีภูมิประเทศที่เป็นจุดเด่นจากการระเบิดของภูเขาไฟ ลาวา และเถ้าถ่านซึ่งกระจายออกมาทั่วบริเวณและทับถมเป็นแผ่นดิน ผ่านการกัดกร่อนจากกระแสน้ำ ลม แดด และฝน จนเกิดเป็นภูมิประเทศที่สวยงามแปลกตารวมถึงแท่งหินที่มีลักษณะต่างๆ อย่างรูปทรง ปล่องไฟ โดม เห็ด จนเป็นที่เรียกว่า “ Fairy Chimney ” หรือ ปล่องไฟนางฟ้า จึงทำให้เมืองแห่งนี้เป็นหนึ่งเมืองในตุรกีที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ.1985 หากท่านเดินทางมาเยือนต้องห้ามพลาดกับการขึ้นบอลลูนยักษ์ เพื่อดื่มด่ำกับความงดงามของพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า หรือ จะขึ้นชมพระอาทิตย์ตกของ “เมืองคัปปาโดเกีย” แบบ 360 องศา ตื่นตาไปกับแท่งหินที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและสิ้นสุดการผจญภัยลงด้วยการดื่มแชมเปญเพื่อฉลองให้กับประสบการณ์ครั้งนี้ในเมืองคัปปาโดเกีย

 

 

 

การเดินทางค่อนข้างสะดวกสบาย ท่านสามารถเดินทางโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ กรุงเทพ – อิสตันบูล หลังจากนั้นต่อไฟล์ทภายในเดินทางไปยังสนามบินไคเซอรีหรือสนามบินเนฟเซฮีร์ ซึ่งใกล้เมืองคัปปาโดเกียมากที่สุด หลังจากนั้นนั่งรถต่ออีกเพียงหนึ่งชั่วโมงท่านก็จะเดินทางถึง... คัปปาโดเกีย

 

 

 

 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน