เมนูหลัก
บริษัทในเครือ
  อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ไทยแลนด์)
  อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี่

ผลงานที่ผ่านมา

กิจกรรม ROAD SHOW จากภาคตะวันออกสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาพบรรยากาศภายในงานของการจัดกิจกรรม ROAD SHOW ไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการนำผู้ประกอบการจากภาคตะวันออกไปออกบู๊ทเพื่อเปิดการเจรจาการซื้อขายระหว่าง BUYER และ SELLER เมื่อวันที่ 21 - 24 เมษายน 2556 โดยได้รับการว่าจ้างจาก ท่องเที่ยวและกีฬาจาก 4 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด
กิจกรรม ROAD SHOW จากภาคตะวันออกสู่กรุงเทพมหานคร กิจกรรม ROAD SHOW จากภาคตะวันออกสู่กรุงเทพมหานคร
ภาพบรรยากาศภายในงานของการจัดกิจกรรม ROAD SHOW ไปยังกรุงเทพมหานคร มีการนำผู้ประกอบการจากภาคตะวันออกไปออกบู๊ทเพื่อเปิดการเจรจาการซื้อขายระหว่าง BUYER และ SELLER เมื่อวันที่ 30 - 2 กันยายน 2555 โดยได้รับการว่าจ้างจาก ท่องเที่ยวและกีฬาจาก 4 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด
กิจกรรม ROAD SHOW จากภาคตะวันออกสู่เชียงราย กิจกรรม ROAD SHOW จากภาคตะวันออกสู่เชียงราย
ภาพบรรยากาศภายในงานของการจัดกิจกรรม ROAD SHOW ไปยังเชียงราย มีการนำผู้ประกอบการจากภาคตะวันออกไปออกบู๊ทเพื่อเปิดการเจรจาการซื้อขายระหว่าง BUYER และ SELLER เมื่อวันที่ 11-15 มิถุนายน 2555 โดยได้รับการว่าจ้างจาก ท่องเที่ยวและกีฬาจาก 4 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด