เมนูหลัก
บริษัทในเครือ
  อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ไทยแลนด์)
  อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี่

ซาปา... เมืองหมอก By Chatjen

   หากท่านหลงไหลในธรรมชาติ ป่าเขา น้ำตก ทุ่งนา ท่านคงมิอาจปฏิเสธที่จะไม่หลงรักเมืองเล็กๆแห่งนี้ได้ "ซาปา" เมืองที่ยังคงความธรรมชาติ วิถีชีวิตที่เรียบง่าย ทำนาขั้นบันได ค้าขาย หาของป่า ชาวดอยมีให้เห็นอยู่ทั่วไป ด้วยเมืองอยู่ทางเหนือของประเทศเวียดนามนั้น ทำให้ภูมิอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีสลับกับฝนตก ทำให้ปลูกพืช ผลไม้ได้ผลดี และยังทำให้ภูมิทัศน์ที่ได้เปรียบในความสวยงามของธรรมชาติ

   
   ซาปา เป็นเมืองชายแดนตอนเหนือของประเทศเวียดนาม ในจังหวัดหล่าวกาย มีจุดเด่นคือมีการทำนาขั้นบันไดมาก ทำให้มีภูมิทัศน์สวยงามแก่การท่องเที่ยว เดิมซาปาเป็นเมืองตากอากาศของเจ้านายชั้นสูงชาวฝรั่งเศสที่มาทำงานในเวียดนาม จึงมีสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนและการวางผังเมืองแบบอาณานิคมฝรั่งเศส (French Colonial) มีจุดเด่นที่ตั้งอยู่กลางเมืองคือ โบสถ์คาทอลิก
  ทั้งนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวในซาปาอีกมากมายที่เป็นหมู่บ้านชาวดอย หมู่บ้านกัตกัต หมู่บ้านต่าฟาน หรือจะเป็นน้ำตกซิลเวอร์ และจุดชมวิวสูงสุดของซาปานั่นคือ ตรามตอนพาส  นักถ่ายภาพจำนวนมาก ต้องการที่จะเดินทางไปเยือนซาปาในฤดูหนาว และต้นฤดูไบไม้ผลิ เมื่อพื้นที่ในเมืองซาปานั้นถูกปกคลุมไปด้วยหิมะในฤดูหนาว และดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ที่เริ่มออกดอกผลิบานในช่วงฤดูใบไม้ผลิ และนี่คืออีกหนึ่งเมืองที่น่าท่องเที่ยว ซาปา 

 


 


บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน