เมนูหลัก
บริษัทในเครือ
  อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ไทยแลนด์)
  อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี่

ปราสาทดิสนีย์ ต้นแบบเทพนิยาย ที่มีอยู่จริงบนโลก ... ( Part 3 ) BY PUCKA

 

     5. Neuschwanstein Castle พระราชวังจากเรื่อง Sleeping Beauty

 

   

               ปราสาทนอยชวานชไตล์  เป็นปราสาทที่ตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์ ประเทศเยอรมนี สร้างในสมัยพระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรีย ซึ่งถือได้ว่าเป็น     ปราสาทที่มีความงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกก็ว่าได้ เนื่องจากรูปแบบการสร้าง การตกแต่งภายในและ ภายนอก พร้อมทั้งเป็นต้นแบบในการสร้าง     ปราสาทเทพนิยายเจ้าหญิงนิทราที่สวนสนุกดิสนีส์แลนด์ โตเกียวดิสนีส์แลนด์ รวมไปถึงที่แดนเดรมิตของไทยเดิม

 

    

               นอกจากนั้นปัจจุบันยังเป็นสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวปีละกว่า 1.3 ล้านคน เข้าไปเยี่ยมชมปราสาท โดยเฉพาะฤดูร้อน เพราะหากเป็นฤดูหนาวจะมี     การเดินทางที่ลำบากกว่าในการเดินทางไป

 

 

    6. Mont Saint - Michel ปราสาทจากเรื่อง Tangled

           

       

            เป็นปราสาทชื่อดังที่ยังคงความสวยงามอยู่มากมาย จนทำให้โปรดิวเซอร์ของดิสนีส์ยังต้องนำมาใช้ในเรื่อง Tangled หรือ                                   เจ้าหญิงผมสวยราพันเซล ( ที่คนไทยรู้จักกัน ) นั่นเอง

 

 

 7. Angkor Wat มหานครโบราณ จากเรื่อง Atlantis

 

 

              Atlantis มหานครใต้บาดาล ทางดิสนีย์ได้นำต้นแบบมาจากปราสาทที่มีอายุเก่าแก่จากหลายๆสถานที่มารวมกัน โดยตัวแบบหลัก คือ                ปราสาทนครวัด จากเขมรที่มีการผสมผสานกับวัฒนธรรมอื่นๆ เช่น อินเดีย และ มายัน เป็นต้น เพื่อให้ออกมาเป็นแอตแลนติสตามจินตนาการมากที่สุด

            ปราสาทนครวัด  เป็นศาสนสถานที่ตั้งอยู่ในเมืองพระนคร จังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา โดยเป็นศาสนสถานประจำองค์ของพระเจ้า             สุริยวรมันที่ 2 และได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี จนเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญเพียงแห่งเดียวที่ยังเหลือรอดมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบันถือเป็น         สิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลก พร้อมทั้งตัวเทวสถานที่เป็นเป็นที่สุดของสถาปัตยกรรมเขมรสมัยคลาสสิกรุ่งเรือง และ กลายเป็นสัญลักษณ์       ของประเทศกัมพูชา จนได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกภายใต้ชื่อเมืองพระนคร

 

 

 

ที่มา :   http://travel.truelife.com/detail/3253926 

           http://wiki.eanswers.com/th/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94?ext=t&cid=5083

 

 


 

 

 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน