เมนูหลัก
บริษัทในเครือ
  อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ไทยแลนด์)
  อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี่

บาหลี ที่ที่มีแต่ความลุ่มรวยด้วยพลังธรรมชาติ BY TIK...TITCH 21/4/15

 

 

เป็นเมื่องที่น่าลุ่มหลง ในความงามแห่งธรรมชาติ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ผู้คน ความศัทธา ความเชื่อ ทุกสิ่งที่เกิดเป็นเกาะบาหลีนี้ หาใช่การแต่งแต้มแต่อย่างใด แต่เป็นสิ่งมหัสจรรย์ที่เกิดขึ้นเองธรรมชาติ หาได้มีผู้ใดมาคอยเติมแต่งไม่

 

      

               ทานาล็อท ชมพระอาทิตย์ตก          

 

คนบาหลีส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ผสมผสานกับวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองบาหลี ก่อเกิดความเชื่อที่ว่า ทุกสรรพสิ่งล้วนแล้วแต่มีพลังของเทพเจ้า มีด้านดี ก็ต้องมีด้านชั่ว ดังนั้นต้องรักษาสมดุลทั้ง 2 สองฝั่งให้เท่ากัน ไม่ทำให้ฝั่งไหนพิโรธ โกธรเคือง เพราะทุกฝั่งล้วนแล้วแต่คอยรักษาผู้คนของบาหลีให้ร่มเย็น มีความสุข ประกอบการงานสำเร็จ บรรลุผล

 

 

การกราบไหว้เทพเจ้าตามที่ต่างๆ

 

นอกเหนือสื่งอื่นใด บาหลียังมีเอกลักษณ์ที่เป็น การแสดงพื้นเมือง ที่โดดเด่นอ่อนช้อย หน้าลุ่มหลงเหลือเกิน เป็นการแสดงที่สะท้อนบอกเล่าเรื่องราวความดีที่เอาชนะความชั่วร้ายทั้งปวง เพราะมีเทพเจ้าที่คอยปกปักษ์รักษาผู้คนในบาหลี มีความสวยงาม และความแข็งแกร่งในคราวเดียวกัน

 

ระบำเกจัก เป็นการบอกเล่าเรื่องราว รามเกียรติ์

เกาะที่ลุ่มรวย ด้วยธรรมชาติ และความศัทธาแห่งวัฒนธรรม หาที่ไหนไม่ได้แล้ว มนต์เสน่ห์แห่งบาหลี...

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน