เมนูหลัก
บริษัทในเครือ
  อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ไทยแลนด์)
  อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี่

ปราสาทดิสนีย์ ต้นแบบเทพนิยาย ที่มีอยู่จริงบนโลก ... BY PUCKA

 

     1. Mont Saint - Michel  ปราสาทของเจ้าชาย Eric ในเรื่อง The Little Mermade

 

                   

                    ราสาทของเจ้าชาย Eric ในเรื่อง The Little Mermade                          Mont Saint - Michel 

 

           Mont Saint - Michel  คือ วิหารที่ตั้งอยู่บนเกาะโดดเดี่ยวกลางทะเลชายฝั่งตะวันตก อยู่ที่แคว้น Normandy ประเทศฝรั่งเศส ที่ได้รับ          การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก เมื่อพ.ศ. 2522 พร้อมทั้งมีโบสถ์เก่าแก่ที่สร้างขึ้น ค.ศ. 709 รายล้อมด้วยหมู่บ้านที่ยังคง                    สถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมไว้ ทำให้มีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางเข้าไปเที่ยวชมมากเป็นอันดับ 3 รองจาก หอไอเฟล และ พระราชวังแวร์ซายน์

 

 

             ตัวเกาะอันเป็นที่ตั้งของวิหารนั้น เป็นหินแกรนิต ถือเป็นปราการธรรมชาติตั้งแต่สมัยยุคกลาง โดยตั้งชื่อตามวิหารที่ตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขา           พร้อมทั้งบนยอดของวิหารเป็นรูปปั้นทองของอัครทูตสวรรค์มีคาเอล ( นักบุญมิคาเอล ) สร้างโดย เอมานูแอล เฟรมีเย

 

     2.  Taj Mahal วังสุลต่าน จากเรื่อง Aladdin

 

          

                        วังสุลต่าน จากเรื่อง Aladdin                                                 Taj Mahal

 

          ทัชมาฮาล  เป็นอนุเสาวรีย์แห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ของโลก โดยเป็นสุสานฝังศพของ มุมทัชมาฮัล ราชินีผู้เป็นที่รักของของพระเจ้าเยฮัน ตั้งอยู่ที่      เมืองอัคระ บนฝั่งแม่น้ำยมนา ประเทศอินเดีย

 

             สถานที่แห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2173 - 2191 ใช้เวลาก่อสร้างอยู่ 23 ปี ทุกส่วนสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวนวลบริสุทธิ์ ตามแบบ                         สถาปัตยกรรมเปอร์เซีย โดยมีสถาปนิก ชื่อ อุสตาด ไอสา เป็นสถาปนิก และ ผู้ร่วมสร้างในหน้าที่ต่างๆ รวม 20,000 คน และมูลค่าในการสร้างอยู่ที่         1,000,000,000 บาท และจากการที่ใช้วัสดุชื่อดังจากทั่วโลกมาดำเนินการ ทำให้ทัชมาฮาล เป็นสถาปัตยกรรมที่ได้รับการยกย่องว่า สร้างขึ้นมา            ได้อย่างเหมาะสมสวยงามน่าอัศจรรย์

 

                                                                                                                                                                                   ที่มา :  http://www.dek-d.com/board/view/3397051/  

 

 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน