เมนูหลัก
บริษัทในเครือ
  อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ไทยแลนด์)
  อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี่

ภาพความประทับใจ สำหรับลูกค้ากรุ๊ป LEELA JAPAN PERFECT PREMIUM เดินทางวันที่ 12 - 17 JUN 2014

           

บรรยากาศ ณ ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณ ชั้นที่ 5

 

 

     

บรรยากาศ ณ สวนสนุก Universal Studio

 

 

     

บรรยากาศ ณ ร้าน Yokkan Onsen กับ เมนู หมูย่างบนหินภูเขาไฟ

 

 

          

บรรยากาศ ณ ร้านคานิโดราคุ ( ทานเซ็ตขาปูยักษ์ ) ย่านชินจูกุ โตเกียว

 

 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน