เมนูหลัก
บริษัทในเครือ
  อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ไทยแลนด์)
  อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี่

ชิราคาวาโกะ 1 ในมรดกโลกชื่อดังของประเทศญี่ปุ่น BY ... Pucka

 

   

      หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดกิฟุ และ โทยามา ล้อมรอบด้วยภูเขาน้อยใหญ่สลับกันอย่างสวยงาม ภายในหมู่บ้านจะเป็นที่ตั้ง  ของบ้านที่มีลักษณะเฉพาะของที่นี่เท่านั้น ซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่า 200-300 ปี กระจายอยู่โดยรอบพื้นที่ นอกจากนั้นจากทำเลที่ตั้งจะเหมือนถูกตัดขาด  จากโลกภายนอก ทำให้คนที่นี่มีความเป็นอยู่ ที่ต่างจากชุมชนอื่นของญี่ปุ่นอื่นๆ

                ต่อมาองค์การยูเนสโก ได้ประกาศให้สถานที่แห่งนี้เป็นหนึ่งในมรดกโลก เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 1995 เนื่องจากมีรูปแบบการสร้างบ้านด้วย  สถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ที่พบแห่งเดียวในประเทศ ญี่ปุ่น ถึงแม้จะมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปมากเพียงใด แต่ที่แห่งนี้ก็ยัง  รักษารูปแบบการดำเนินชีวิตไว้ และ ปรับตัวให้กับสภาพแวดล้อมภายนอกไปพร้อมๆกัน

     ที่ว่าบ้านมีลักษณะเฉพาะนั้น คือ หลังคาของบ้านจะเป็นทรงสูงที่มีความชันประมาณ 60 องศากับพื้น หรือที่ภาษาญี่ปุ่น เรียกสถาปัตยกรรม  แบบนี้ว่า "กัสโซ" ( Gassho - Zukuri )  ซึงแปลว่า สร้างแบบพนมมือ และการสร้างบ้านทุกหลังไม่มีการใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว โดยภาย  ใต้หลังคาสูงนั้นจะแบ่งเป็นชั้นๆ 2-4 ชั้น

       - ชั้นล่าง  เป็นที่อยู่อาศัย เนื่องจากเป็นครอบครัวใหญ่กันส่วนมาก

      - ชั้นบน  เป็นที่เก็บของ และ เลี้ยงไหมของชุมชนในอดีต ( และปัจจุบันสำหรับบางบ้าน )ที่ยังชีพด้วยการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอยู่

 

   

     -  ด้านหน้า ทำหน้าจั่วแบบบ้านทรงไทย เจาะช่องหน้าต่าง เพื่อรับแสงสว่างจากภายนอก และ เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้เป็นอย่างดี

 

    

     สำหรับฤดูหนาว ที่นี่หิมะจะตกหนักมาก คนที่นี่จึงมีการสร้างหลังคาทรงแหลมสูงลาดลงด้านข้างทั้งสองข้าง เพื่อช่วยให้หิมะและน้ำฝนไหลลง   มาตามหลังคา และหลังคาไม่ต้องรับน้ำหนักจากสิ่งเหล่านี้มากเกินไป

     ประมาณมกราคม-กุมภาพันธ์ จะมีการเปิดไฟตอนเย็นช่วงสุดสัปดาห์ๆละ 1 วัน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยแต่ละปีจะเปิดวันไม่เหมือนกัน  ต้องตรวจสอบก่อนการเดินทางทุกปี

 

            ปัจจุบัน หมู่บ้านนี้บ้านเรือนต่างๆได้แปรสภาพกลายเป็นร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร พิพิธภัณฑ์ และบ้านพักค้างคืน สำหรับนักท่องเที่ยว  ที่มาเยือน

     ดังนั้น จากเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่อยู่อาศัย ทั้งการสร้างบ้าน การดำเนินชีวิต และ การบริการต่างๆ ทำให้สถานที่แห่งนี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้  มากขึ้นทุกปี โดยสามารถมาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ขึ้นอยู่กับความชอบของท่านว่าต้องการมาสัมผัสท่ามกลางบรรยากาศแบบใด

          

                                                                          ฤดูร้อน : มักมีการฉีดน้ำ เพื่อกันไฟไหม้

 

     

         ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี   :   เดือน ตค.-พย.                                  ฤดูหนาว  : ช่วงเวลา ประมาณ มค. - กพ.

 

                                


   

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน