เมนูหลัก
บริษัทในเครือ
  อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ไทยแลนด์)
  อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี่

kenrokuen garden ที่พักใจในคานาซาวะ By BIG...GUB

 

 สวนสวยในญี่ปุ่นแห่งที่ 2 ที่เราจะแนะนำให้รู้จักกับสวนโคระคุเอ็นไปแล้วคือ “สวนเคนโระคุเอ็น” สวนสวยในคานาซาว่าที่สร้างเลียนแบบธรรมชาติโดยผสมผสานศิลปะการจัดสวนทั้งแบบญี่ปุ่นและแบบจีนเข้าด้วยกัน ทำให้เกิดมุมมองเรื่องธรรมชาติและวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน

 

            

สวนเคนโระคุเอ็น (Kenrokuen Garden) สวนสวยตั้งอยู่บริเวณเนินเขาที่สูงที่สุดในเมือง ตรงข้ามกับปราสาทคานาซาว่า ได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 3 สวนที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น สวนเคนโระคุเอ็นสร้างขึ้นเมื่อปี 1676 โดยไดเมียวมาเอดะ ซึนาโนริ (Maeda Tsunamori)ไดเมียวคนที่ 5

ของตระกูลมาเอดะผู้เรืองอำนาจในยุคนั้น

 

 

                    

 

สวนเคนโระคุเอ็นเปิดให้คนทั่วไปได้เข้าชมเมื่อปี 1871 บริเวณกลางสระน้ำขนาดใหญ่มีศาลาชงชา น้ำตก สะพาน ตะเกียงหิน แวดล้อมด้วยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ต้นไม้บางต้นจะมีเชือกที่เรียกว่า “ยูกิซึริ” ทำหน้าที่ดึงกิ่งไม้เอาไว้ไม่ให้หักจากการรองรับน้ำหนักหิมะในฤดูหนาว และเป็นสวนเดียวที่มีวิธีการคิดและออกแบบในลักษณะนี้

 

                    

 

สวนเคนโระคุเอ็น ซึ่งแปลได้ว่า สวนแห่งความประเสริฐทั้งหก หรือ Garden of the Six Sublimities นี้ได้แนวคิดมาจากทฤษฎีการจัดภูมิทัศน์สวนของจีน ซึ่งต้องมี ๖ ลักษณะจึงจะเป็นสวนที่สมบูรณ์ไร้ที่ติ กล่าวคือ มีพื้นที่กว้าง มีความสงบเงียบ มีการใช้ศิลปะจำลองธรรมชาติ มีความดั้งเดิมเก่าแก่ มีน้ำสมบูรณ์ และมีทิวทัศน์ที่มองเห็นกว้างไกล

 

 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน