เมนูหลัก
บริษัทในเครือ
  อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ไทยแลนด์)
  อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี่

เที่ยวเมืองที่น่าศัทธา พระมหาเจดีย์ชเวย์ดากอง By.....Tik Titch

 

 พระมหาเจดีย์ชเวย์ดากอง

 

 

 

        ชื่อว่า..หลายคนที่ไปเที่ยวพม่ารวมถึงนักท่องเที่ยวจากต่างชาติ   สิ่งแรกที่อยากไปเห็น คือ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ที่ย่างกุ้ง ว่ามีความสวยงามยิ่งใหญ่อลังการเท่าไหร่ แม้แต่ชาวพม่าเองซึ่งอยู่ในภาคต่างๆ ของประเทศ ก็อยากมากราบไหว้เจดีย์ชเวดากองสักครั้งหนึ่งในชีวิต ขอพรเพื่อความเป็นศิริมงคลกับชีวิต

 

  

 

          พระมหาเจดีย์ชเวดากองเป็นศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและจิตวิญญาณของชาวพม่า เป็นที่เคารพสักการะกราบไหว้บูชาของคนพม่า หากชาวพม่าจะต้องเดินทางไกลหรือเดินทางกลับมาจากแดนไกล หรือเพียงมาเยือนกรุงย่างกุ้ง ชาวพม่ามักจะมาสักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากองเพื่อเป็นศิริมงคล

 

  

 

           ศิลปะและสถาปัตยกรรมที่รายรอบองค์พระเจดีย์ล้วนรังสรรค์ขึ้นอย่างงดงามลงตัวทุกมุมไม่ว่าจะมองไปทางไหน นับได้ว่าพระมหาเจดีย์ชเวดากองที่กรุงย่างกุ้งเป็นสุดยอดของเจดีย์ที่งดงามนอกเหนือจากความศักดิ์สิทธิ์     แม้รัฐบาลพม่าพยายามจะสร้างพระเจดีย์ชเวดากองจำลองขึ้นในหลายๆ แห่ง เช่น ที่ท่าชิเล็กในรัฐฉานติดกับชายแดนไทยที่ อ. แม่สาย จ. เชียงราย หรือจะเป็นที่เกาะสองด้านฝั่งตะวันตกที่นั่งเรือไปจาก จ. ระนอง หรือแม้แต่จะเป็นที่เมืองเนปีย์ดอว์ เมืองหลวงใหม่ของพม่าที่จังหวัดปีนมานาก็ตาม ..แต่พระเจดีย์ชเวดากองจำลองที่กล่าวมาก็หาได้งดงามเทียบเท่าพระมหาเจดีย์ชเวดากององค์จริงที่กรุงย่างกุ้งไม่

          การไปไหว้พระเจดีย์ นั้นการสวมรองเท้าหรือถุงเท้าเข้าเขตเจดีย์ถือเป็นข้อห้ามสำหรับทุกคน... พม่ามีธรรมเนียมว่าทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใด จะเป็นสงฆ์ ชี โยคี เจ้านายใหญ่โต หรือสามัญชน เมื่อเข้าในเขตพุทธเจดีย์จะต้องถอดรองเท้านับแต่เริ่มย่างเข้าสู่เขตเจดีย์นั้น ในประวัติศาสตร์พม่าเคยเกิดกรณีพม่าประท้วงชาวอังกฤษ เมื่อปี ค.ศ. 1918 ด้วยฝรั่งไม่ยอมถอดรองเท้าเวลาเข้าเขตพุทธเจดีย์ 

 

 

 

 

ลีลา...ที่เป็นตัวคุณ

 

 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน