เมนูหลัก
บริษัทในเครือ
  อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ไทยแลนด์)
  อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี่

กิจกรรม ROAD SHOW จากภาคตะวันออกสู่เชียงราย

ภาพบรรยากาศภายในงานของการจัดกิจกรรม ROAD SHOW ไปยังเชียงราย มีการนำผู้ประกอบการจากภาคตะวันออกไปออกบู๊ท

เพื่อเปิดการเจรจาการซื้อขายระหว่าง BUYER และ SELLER เมื่อวันที่ 11-15 มิถุนายน 2555

โดยได้รับการว่างจ้างจาก ท่องเที่ยวและกีฬาจาก 4 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด